SZYBKI KONTAKT: 22-877-36-50

ban_24w ban_24w ban_24w

WSZYSTKIE RODZAJE BADAŃ - KAŻDY RODZAJ POJAZDU
             BEZ ZAPISÓW                 BEZ KOLEJKI

SAMOCHODY OSOBOWE

SAMOCHÓD OSOBOWY, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY o dmc do 3,5 tony - termin badania technicznego.

Okresowe badanie techniczne samochodu należy przeprowadzić najpóźniej w dniu wskazanym w dowodzie rejestracyjnym. Termin następnego okresowego badania technicznego wyznacza diagnosta, po przeprowadzeniu badania zakończonego wynikiem pozytywnym. Terminy te wynoszą odpowienio:

- nowy pojazd - 3 lata od daty pierwszej rejestracji,

- następnie      - 5 lat od daty pierwszej rejestracji, ale nie później niż 2 lata od daty wykonania badania okresowego,

- następnie      - 1 rok od daty przeprowadzonego badania.

 

W przypadku niektórych pojazdów, powyższe terminy mogą zostać skrócone do 1 roku (patrz niżej).

SAMOCHÓD OSOBOWY, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY o dmc do 3,5 tony sprowadzony z zagranicy - termin badania technicznego.

W przypadku kiedy samochód jest sprowadzony z zagranicy i wykonano badanie okresowe przed pierwszą rejestracją, terminy następnego badania określone powyżej mogą zostać zmienione. Dotyczy to szczególnie sytuacji kiedy do upływu terminu okresowego badania technicznego zostało mniej niż 1 rok, a przecież Ustawa Prawo o ruchu drogowym, określa termin następnego badania samochodu na co najmniej 1 rok. Terminy te wynoszą, w zależności od daty wykonania badania, odpowiednio:

- nowy pojazd - 3 lata od daty pierwszej rejestracji lub 2 lata od daty wykonania badania przed pierwszą rejestracją,

- następnie      - 5 lat od daty pierwszej rejestracji, ale nie później niż 2 lata od wykonania badania przed pierwszą rejestracją lub

                          1 rok od wykonania badania przed pierwszą rejestracją.

Sprawa terminu jeszcze bardziej się komplikuje, jeżeli samochód zarejestrowany był za granicą zdecydowanie później niż nastąpiła jego sprzedaż. Z taką sytuacją mamy do czynienia, jeżeli samochód nie uczestniczył w ruchu drogowym, a służył np. do celów wystawienniczych. Wydział Komunikacji może zażądać, aby za dzień pierwszej rejestracji uznać datę sprzedaży samochodu (data rozpoczęcia użytkowania pojazdu), albo co gorsze, za datę pierwszej rejestracji uznać 1 stycznia roku produkcji.

Termin badania technicznego skrócony do 1 roku.

Termin badania zostaje skrócony do 1 roku, jeżeli:

- samochód jest wyposażony w instalację gazową,

- samochód jest lub będzie : taksówką, pojazdem przywilejowanym, pojazdem przewożącym materiały niebezpieczne lub pojazdem służącym do nauki jazdy lub przeprowadzenia egzaminu państwowego,

- pojazdem mogącym przewozić od 5 do 9 osób, wykorzystywanym do zarobkowego transportu drogowego osób.

Dowód rejestracyjny zatrzymany przez POLICJĘ.

Jeżeli dowód został zabrany za brak badań technicznych przeprowadza się okresowe badanie.

Jeżeli dowód został zatrzymany za usterkę (np. zużyte opony, pękniętą szybę) przeprowadza się badanie w zakresie opisanym w skierowaniu.